Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Informatie voor specialisten

Patiënten worden door specialisten overwegend gestuurd in het kader van oncologische fertiliteitspreservatie.

Jongens en meisjes

Ons uitgangspunt is dat elk kind met kanker dan wel zijn/haar ouders, recht heeft op informatie over eventuele gevolgen van de kinderoncologische behandeling op de fertiliteit en endocriene functie. Dit betekent dat de inschatting van het risico op gonadale schade direct bij diagnose, vóór start van een oncologische behandeling nodig is. Dit is de verantwoordelijkheid van de behandelend specialist. Indien het risico op gonadale schade aanzienlijk is, en/of indien een familie daar prijs op stelt dient counseling voor start van de behandeling plaats te vinden door een op dit gebied deskundige gynaecoloog, veelal een gynaecoloog met subspecialisatie voortplantingsgeneeskunde of fertiliteitsarts in een IVF centrum. De counseling betreft een advies op maat, waarbij  individuele patiëntgegevens meegenomen worden.

Fertiliteitspreservatie op deze leeftijd behelst veelal het invriezen van testisweefsel dan wel ovariumweefsel.

Lees hier meer voor fertiliteitspreservatie bij meisjes

Vrouwen en mannen

Het uitganspunt is dat iedereen in de fertiele leeftijd met kanker recht heeft op informatie over eventuele gevolgen van de oncologische behandeling op de fertiliteit en endocriene functie. Dit betekent dat de inschatting van het risico op gonadale schade direct bij diagnose, vóór start van een oncologische behandeling nodig is. Dit is de verantwoordelijkheid van de behandelend oncoloog. Indien het risico op gonadale schade aanzienlijk is, en/of indien een patiënt(e) daar prijs op stelt dient counseling voor start van de behandeling plaats te vinden door een op dit gebied deskundige gynaecoloog, veelal een gynaecoloog of met subspecialisatie voortplantingsgeneeskunde of fertiliteitsarts in een IVF centrum. De counseling betreft een advies op maat, waarbij de individuele patiëntgegevens meegenomen worden.

Fertiliteitspreservatie op deze leeftijd behelst voor vrouwen eicelvitrificatie of het invriezen van embryo’s bij een geschikte partner. Voor mannen behelst dit het cryopreserveren van semen of het invriezen van testisbiopten. 

Voorafgaand aan het invriezen van gameten dient een patiënt gescreend te worden op Hepatitis B, C en HIV.

Voor fertiliteitspreservatie: zie hier voor meer informatie voor professionals