Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Eiceldonatie

Eiceldonatie is een behandeling waarbij de eicellen van een donor afgestaan worden aan een vrouw (wensmoeder) die zelf geen goede eicellen meer heeft. Na IVF wordt de bevruchte eicel in de baarmoeder geplaatst van de wensmoeder.

Eiceldonatie is het afstaan van eicellen door een vrouw (donor) met als doel een zwangerschap bij een andere vrouw (wensmoeder) mogelijk te maken. De benodigde zaadcellen komen van de partner van de ontvangster (wensvader) of een donor. Het afstaan van eicellen is een uitkomst wanneer bij de wensmoeder:

 • Een ernstige ziekte erfelijk kan overdragen aan haar kind (genetische afwijking)
 • Er geen eigen eicellen gebruikt kunnen worden
 • Eerdere IVF/ICSI-pogingen te weinig eicellen hebben opgeleverd
Een fertiliteitstraject bestaat uit verschillende stappen die we doorlopen om je kans op een zwangerschap te vergroten

Eiceldonatie is een behandeling die geschikt is als een vrouw zelf onvoldoende eicellen heeft. Zij (acceptor) maakt gebruik van de eicellen van een donor. Deze donor moet dan een IVF-stimulatie en eicelpunctie ondergaan. De donor moet een bekende zijn die op vrijwillige basis haar eicellen afstaat aan de acceptor. Zij wordt geregistreerd zodat een toekomstig kind kan achterhalen wie de biologische moeder is.

Voorafgaand aan het traject vinden meerdere gesprekken plaats met onze donorspecialisten. Er vindt screening plaats, bijvoorbeeld om vooraf in te schatten of stimuleren met hormonen voldoende zal zijn voor een eicelpunctie. Daarnaast vinden een of meerdere gesprekken plaats met een psycholoog in ETZ, bijvoorbeeld te onderzoeken of iedereen hier vrijwillig voor kiest met de juiste bedoelingen.

Na de eicelpunctie worden de eicellen bevrucht met zaadcellen van de wensvader (de partner van de acceptor) en worden een of twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst van de acceptor. De donor heeft dan afstand gedaan van de eicellen en geen rechten meer tegenover een eventueel toekomstig kind.

In principe kan een donor tweemaal eicellen afstaan na een IVF-stimulatie.

Maak kennis met een van onze specialisten

Wil je een intakegesprek of heb je vragen, neem contact op

Wij zijn bereikbaar
Iedere werkdag van 08.30 uur – 17.00 uur
In het weekend van 10.00 uur – 12.00 uur

Fertiliteitskliniek CVB in ETZ

Wil je je aanmelden? Dat kan door te bellen of te mailen, we proberen binnen drie werkdagen een reactie te geven.

  Diagnostiek

  Het diagnostisch onderzoek is erop gericht een of meerdere oorzaken van uitblijvende zwangerschap te achterhalen. Zo kan bijvoorbeeld het ontbreken van een cyclus bij een vrouw een reden zijn waarom de zwangerschap uitblijft. Daarnaast kan het ook aan de verminderde zaadkwaliteit van een man liggen. Kortom, we starten met onderzoek naar het onderliggend probleem. In 30% van de gevallen vinden we de oorzaak bij de vrouw, bij 30% ligt de oorzaak de man en bij 30% ligt de oorzaak bij zowel de man als de vrouw, of is de oorzaak niet te verklaren.

  De periode van diagnostiek houden wij zo kort mogelijk. Zodra wij alle diagnostiek uitgevoerd hebben, bespreken we de uitkomsten, de consequenties en welke behandeling passend is. Dit kan betekenen dat we adviseren het rustig af te wachten en de spontane kansen optimaal te benutten. Wanneer wat stippen op een dobbelsteen ontbreken, gooi je minder makkelijk 2×6. Om de kansen te vergroten, vullen wij de ontbrekende stippen aan. Dit kan met leefstijladviezen, seksuologische adviezen of door een bepaalde behandeling toe te passen. Zo nemen de kansen weer toe.

  Vruchtbaarheidsonderzoek mannen en vrouwen

  Onze specialisten

  Corina van Houtum – van Mol

  Verpleegkundig Consulent Fertiliteit

  Malika Azarfane

  Doktersassistente

  Yolanda Houben

  Senior Analist

  Veelgestelde vragen