Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Informatie voor huisartsen

Patiënten mogen altijd verwezen worden voor een intakegesprek. Dit betekent echter niet dat wij iedereen behandelen.

Lesbische stellen met kinderwens in vruchtbaarheidskliniek

Enkele handvaten op een rij:

 • Behandelingen met eigen eicellen in principe tot en met 42 jaar.
 • Behandelingen met ingevroren materiaal dan wel donoreicellen in principe tot en met 49 jaar.
 • Behandelingen worden niet vergoed wanneer een patiënte 43 jaar of ouder is.
 • Wij hanteren qua gewicht een bovengrens van BMI=40.
 • Bij specifieke casuïstiek zoals psychosociale en psychiatrische problematiek brengen wij de achtergronden nader in beeld volgens de richtlijn van de NVOG (zie referentie). Dit kan tot gevolg hebben dat wij (tijdelijk) geen nadere diagnostiek of behandeling inzetten.
 • Behandelingen moeten medisch zinvol zijn.

 

Een doorverwijzing via de huisarts: 

 • na een jaar onbeschermde gemeenschap zonder dat er een zwangerschap is opgetreden
 • aanwijzingen voor een onregelmatige cyclus; ovulatiestoornissen (oligomenorroe);
 • anamnestische aanwijzingen voor mogelijke tubapathologie of een afwijkende Chlamydia antistoffen titer
 • azoöspermie of een sterk verminderde kwaliteit van het sperma op grond van herhaald spermaonderzoek (VCM < 3 x 106); 
 • andere problemen (seksuele problematiek, anatomische afwijkingen, genetische belasting).

Wat gaat er aan vooraf?

Voorafgaand aan een verwijzing is  in lijn met bovenstaande een CAT-bepaling en semenanalyse gewenst (conform standaard subfertiliteit NHG).

Wanneer bij patiënten negatieve leefstijlfactoren een rol spelen, zoals roken, onder- of overgewicht, alcoholgebruik of abuses van verdovende middelen, dient de huisarts dit te bespreken. Ook het gebruik van foliumzuur dient geadviseerd te worden. Wanneer medicatie gebruikt wordt welke niet samengaat met een zwangerschap, moet geprobeerd worden deze tijdig om te zetten of te stoppen.

Wilt u advies of wilt u graag in overleg met een van de artsen, neem dan contact op met CVB op 013-2210060.

Behandelingen

Wij bieden vrijwel alle mogelijke behandelingen, met als uitzondering hoogtechnologisch draagmoederschap. We beschikken niet over een eigen sperma- of eicellenbank. Wij werken echter wel samen met Scandinavische spermabanken en eigen donoren zodat het gebruik van donorsemen bij behandelingen wel mogelijk is.

Geboden behandelingen:

 • ovulatie-inductie
 • intra-uteriene inseminatie (natuurlijke cyclus/ milde ovariële stimulatie)
 • IVF
 • ICSI
 • MESA/PESA/(onco)TESE
 • fertiliteitspreservatie:
  • eicelvitrificatie (sociaal en medisch)
  • fatherhoodbanking
 • eiceldonatie met bekende donor

 

Voor richtlijn NHG
Heterostellen met kinderwens in vruchtbaarheidskliniek