Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Missie en Visie

Centrum Voortplanting Brabant (CVB) is een van de 16 vergunninghoudende fertiliteitsklinieken (kliniek en lab) in Nederland. Onze verbintenis met ETZ maakt het mogelijk dat CVB korte lijnen met andere specialismen heeft. Hierdoor hebben we, in tegenstelling tot de Zelfstandige BehandelCentra (ZBC), meer mogelijkheden voor operatieve ingrepen. Door de verbintenis hebben we ook kunnen regelen dat er 24/7 een aanspreekpunt bereikbaar is.

Wie zijn wij?

Centrum Voortplanting Brabant (CVB) is een van de 16 vergunninghoudende fertiliteitsklinieken (kliniek en laboratorium) in Nederland. Door onze verbintenis met het ETZ en de korte lijnen naar andere specialismen, kunnen we binnen CVB meer en andere operatieve ingrepen doen, vergeleken met een ZBC. We hebben een intensieve samenwerking met de algemene obstetrie, urologie en gynaecologie, waardoor het hele palet van periconceptionele zorg en operatieve ingrepen kan worden geboden. CVB werkt bovenregionaal in Brabant in samenwerking met de fertiliteitsafdelingen in de poliklinieken van Breda, Den Bosch, Eindhoven en Veldhoven, ook wel bekend als transportklinieken. In tegenstelling tot de transportklinieken is CVB is een centrum met zowel een kliniek als een laboratorium en functioneert als een zelfstandige zorgeenheid. Het feit dat CVB zowel een kliniek als een laboratorium heeft maakt ETZ uniek.

We bieden behandelingen aan voor heterostellen, lesbische stellen en alleengaanden. Naast reguliere behandelingen zoals IUI, OI, IVF, ICSI bieden we o.a. verzekerde en onverzekerde zorg voor de preservatie van semen en eicellen, eiceldonatie en tevens topzorg zoals TESE en MESA.

Onze behandelingen

Het team

De ambitie van CVB is om de klantvriendelijkste fertiliteitskliniek van Nederland te zijn. Daarnaast zijn de resultaten bij CVB goed en staan we voorop bij ontwikkelingen om bij te
dragen aan verbeterde fertiliteitszorg. Alle collega’s van CVB zijn onderdeel van deze ambitie en dragen hier substantieel aan bij. Passie is een belangrijke drijfveer om bij CVB te werken.

Het Laboratorium voor Klinische Embryologie en de polikliniek zijn op één locatie in ETZ gesitueerd. Het enthousiaste team bestaat uit klinisch embryologen, analisten, gynaecologen, fertiliteitsartsen, fertiliteitsverpleegkundigen, secretaresses, poli- assistentes, beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid en het organisatorisch hoofd. Binnen het team heerst een open, collegiale en flexibele sfeer en we weten elkaar makkelijk te vinden.

Bekijk ons team

Missie CVB

Wij zijn Centrum Voortplanting Brabant. Wij willen door buiten het gewone te denken, mensgerichte zorg leveren aan mensen met een (toekomstige) kinderwens. Dat willen we buitengewoon goed doen. Het hebben van een kinderwens is een diep menselijk verlangen, daarom doen wij ons uiterste best om deze wens te helpen vervullen.

Visie CVB

Samen met de patiënt werken wij gedreven aan het vervullen van de kinderwens. Als zelfstandig werkend centrum binnen het ETZ biedt het CVB algemene en topklinische fertiliteitszorg. CVB is onderdeel van ETZ en biedt daarmee voor mensen met een kinderwens een volledig aanbod van preconceptionele zorg t/m de post-partum zorg vanuit FAM. Radiologische en laboratoriumdiagnostiek, operatieve ingrepen en psychologische ondersteuning vinden binnen de muren van het ETZ plaats.

We bieden mensgerichte topzorg op maat door zinnige en gepaste zorg. CVB streeft naar een toppositie bij doorgaande zwangerschappen. Dit is niet alles bepalend. CVB maakt een afweging tussen kansen, innovatie en laagdrempeligheid t.a.v. minder gunstige demografische en leefstijlkenmerken. CVB selecteert niet aan de poort, maar is duidelijk over:

  • Het hanteren van Nederlandse richtlijnen
  • De kansen van de patiënt
  • Zinnige en gepaste zorg
  • De voorkeur voor de minst invasieve zorg
  • Dat behandelingen medisch verantwoord moeten zijn

CVB zoekt altijd een goede balans tussen wensen van de patiënt en haar partner, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de waarden en het medisch beleid van CVB. We willen dat patiënten tevreden zijn, zelfs als er geen zwangerschap tot stand is gekomen. De patiënt en haar partner, indien aanwezig, voelen zich gehoord en gezien en ervaren dat we altijd de mens achter de patiënt blijven zien.

Wil je een intakegesprek of heb je vragen, neem contact op

Wij zijn bereikbaar
Iedere werkdag van 08.30 uur – 17.00 uur

Fertiliteitskliniek CVB in ETZ

Wil je je aanmelden? Dat kan door te bellen of te mailen, we proberen binnen drie werkdagen een reactie te geven.