Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Wat kost het invriezen van mijn eicellen?

Afhankelijk van de reden waarom je je eicellen in laat vriezen, moet je wel of niet zelf betalen voor de behandeling. Als er een medische reden is voor het invriezen, worden de kosten vergoed door je zorgverzekering. Wanneer je je eicellen laat invriezen om je kinderwens veilig te stellen voor de toekomst, zal je de behandeling zelf moeten betalen. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel kosten je precies moet gaan maken omdat je vooraf niet precies weet hoeveel medicijnen je gaat gebruiken, hoeveel eicellen geschikt zijn om in te vriezen na een behandeling en hoeveel behandelingen je dus nodig gaat hebben. Daarnaast dien je altijd jaarlijks opslagkosten te betalen, ongeacht de reden van invriezen.

Kosten invriezen eicellen

Datum: 22-12-2023
Geschreven door Esther Geenen, Fertiliteitsarts

Waarom zijn er kosten verbonden aan het invriezen van eicellen?

Aan het invriezen van eicellen gaat een passend vooronderzoek vooraf, evenals een IVF-stimulatie en eicelpunctie. De kosten die het ziekenhuis maakt voor de medicatie, behandeling en het invriezen, moeten uiteraard betaald worden. Deze kosten worden alleen gedekt als er een medische indicatie bestaat om de eicellen veilig te stellen tot later. De meest voorkomende indicaties zijn: kankerbehandeling, gynaecologische afwijkingen of voorafgaand aan transitie naar het andere geslacht. De uitzonderlijke indicaties waarbij je aanspraak mag maken op de basisverzekering (zorgverzekeringswet) staan in het rapport ‘vitrificatie van eigen eicellen’ door het college voor zorgverzekeringen uitgebracht aan de minister van VWS in 2012. Alleen dan wordt de factuur aangemerkt als “medische indicatie” (= aanspraak basisverzekering) en bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

Worden deze kosten gedekt door mijn verzekering?

Wat betreft het vooronderzoek, worden de kosten voor de intake, laboratoriumonderzoek en eventuele echo in principe vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief is vastgesteld volgens het DBC/DOT systeem. De rekening gaat vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Let op, als je je eigen risico nog niet hebt betaald, komt een (deel) van de rekening alsnog bij jou via je zorgverzekeraar. Wat betreft de behandeling, bestaat deze uit de volgende fasen: de stimulatiefase en de punctie. Dit zorgproduct volgt op het vooronderzoek en is inclusief alle hierbij behorende vervolgconsulten, echo’s, bloedonderzoeken, laboratoriumkosten, pijnstilling bij de punctie en het begeleidingsgesprek. Naast het zorgproduct voor de behandeling, worden ook alle laboratoriumkosten voor het invriezen van de eicellen gedeclareerd. Hierbij moet je denken aan onder andere startkosten voor aanmelding, administratiekosten, onderzoek van de eicellen en de invriesprocedure zelf. Deze kosten worden per invriespoging gedeclareerd.

Het invriezen op medische indicatie

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering van je behandeling, dien je in het bezit te zijn van een doorverwijzing naar CVB van de behandelend specialist.

Wat zijn de kosten bij het gebruik van de eicellen in de toekomst?

Mocht u in de toekomst gebruik willen maken van uw ingevroren eicellen, dan zal er wederom een vooronderzoek plaatsvinden, gevolgd door een passende behandeling. Dit wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht u de leeftijd van 42 gepasseerd zijn of reeds drie volledige IVF/ICSI pogingen gehad hebben, dan zal dit niet meer vanuit de basisverzekering vergoed worden. Neem bij twijfel hierover vooral ook contact op met uw zorgverzekering.
Bij het gebruik van de eicellen in de toekomst zal er wederom een vooronderzoek plaats vinden, waarna overgegaan wordt op een voor u passende behandeling.

Heb je nog vragen over de kosten van het invriezen van eicellen?

CVB raadt u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u weet welke vergoeding u kunt verwachten, ook uit een eventuele aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u voor vragen over de kosten van uw behandeling elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Facturatie, via telefoonnummer 013-221 00 60

.

Andere artikelen