Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Kunnen we nog vertrouwen op spermadonoren?

Kunnen we nog vertrouwen op spermadonoren

Datum: 24-04-2024

Meerdere gevallen van zogenaamde massadonoren

Spermadonatie kan voldoen aan een behoefte om een kinderwens te vervullen. Zowel heterostellen, lesbische stellen als alleengaanden kunnen de wens hebben om donorzaad te gebruiken. De laatste tijd zijn we echter meerdere keren opgeschrikt door berichtgeving dat er in het verleden een aantal massadonoren actief zijn geweest. Dit heeft tot veel onrust geleid onder wensouders en donorkinderen.

Hoe gaat CVB hiermee om?

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met het gebruik van donorzaad. Wensouders brengen zelf een donor mee of kiezen een donor bij European Sperm Bank (ESB) of Cryos international, donorbanken in Scandinavië. Wij handelen vervolgens volgens de Nederlandse wetgeving, waarin onder andere staat dat kinderen die de leeftijd van 16 jaar bereiken, gegevens kunnen opvragen van de donor bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting ( SDKB). Sinds 2004 is anonieme donatie verboden in Nederland en sindsdien bestaat er helaas een tekort aan donoren. Hiermee wordt echter wel recht gedaan aan de behoefte van donorkinderen om hun biologische achtergrond te achterhalen.

Hoe weet CVB zeker dat spermadonoren legitiem zijn?

Mannen die als eigen donor zullen optreden, worden tevoren gescreend. Zij moeten persoonlijk op onze polikliniek verschijnen en hun medische voorgeschiedenis delen, evenals andere bijzonderheden zoals bepaalde (erfelijke) zaken in de familie, leefstijl enzovoort. Voorafgaand aan een donatietraject worden deze mannen ook voor counseling naar de psycholoog verwezen om te onderzoeken wat de beweegredenen van deze mannen zijn en of ze zich voldoende bewust zijn van de mogelijke gevolgen van hun donatie nu en later.

Wat zijn de maatregelen die het CVB hiervoor neemt?

Mannen die geschikt geacht worden als donor ondergaan dus eerst een psychologische screening om hun drijfveren te onderzoeken. Verder worden zij aangemeld bij SDKB. Zij bewaart en beheert onder andere de gegevens van spermadonoren. Deze worden landelijk geregistreerd. Donoren dienen daarnaast een verklaring te ondertekenen waarin zij aangeven dat zij geen donor zijn bij een spermabank en dat zij voor maximaal 12 vrouwen donoren. In Nederland mogen spermadonoren maximaal 25 kinderen verwekken bij 12 gezinnen. Die regel moet incest en inteelt voorkomen. Ouders en kinderen van 16 jaar en ouder kunnen een verzoek indienen bij deze databank tot het verkrijgen van de identiteitsgegevens van de donor. Tevens kunnen zij een verzoek indienen tot contact met de donor. De donor heeft het recht dit te weigeren.

Wij werken enkel samen met betrouwbare donorbanken

Zoals gezegd hebben wij samenwerkingsverbanden met ESB en Cryos international. Zij leveren aan Nederland alleen zaad van te traceren donoren door een donorkind vanaf de leeftijd van achttien jaar. De commerciële spermabanken zijn helaas weinig transparant over hun aantallen nakomelingen. Cryos hanteert geen limiet, ESB zegt wereldwijd maximaal 75 gezinnen te helpen per donor. Wel houden zij zich aan de voor ieder land daar geldende maxima. De quota van de verschillende landen tellen dus op. Nederlandse gynaecologen hebben de Deense spermabanken gevraagd een limiet te stellen aan het aantal kinderen dat zij wereldwijd verwekken met een donor. Het wordt als problematisch gezien door hun beroepsgroep dat een dergelijke limiet niet bestaat.

Overigens valt op de website van ESB, in lijn met SDKB, te lezen dat het helemaal niet zeker is dat kinderen in de toekomst contact met de donor kunnen leggen. Een donor die op het moment van doneren zegt open te staan voor contact, kan daar op terugkomen. Als een donor echt geen contact wil, om welke reden dan ook, geeft de Deense kliniek alleen zijn persoonsgegevens in combinatie met een geheimhoudingsclausule. Daarin staat dat het kind de identiteit van de donor niet met anderen mag delen. Bij Cryos werkt dit ongeveer hetzelfde.

Heb je nog vragen voor ons?

Onze specialisten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Neem eenvoudig contact op via het formulier op onze contactpagina of bel naar 013-221 00 60

Neem contact op

Andere artikelen