Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Opnieuw vier erkenningen als Topklinisch Expertisecentrum

Het MS Centrum en het IVF Centrum in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) hebben een positieve herbeoordeling ontvangen van de accreditatiecommissie van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De erkenningen als Topklinisch Expertisecentrum zijn met een looptijd van vier jaar verlengd, waardoor ze nu geldig zijn tot en met het najaar van 2027. De STZ-verlengingen gelden ook voor de behandelingen van hersentumoren (gliomen) en brughoektumoren (vestibulair schwannomen).

Topklinisch centrum

Datum: 10-11-2023

De vermeldingen in het STZ Topklinisch Zorgregister zijn een bevestiging van het voortdurende streven naar hoogwaardige zorg, vooruitgang in wetenschap en innovatie. Het openbare online register is toegankelijk voor zowel patiënten en andere geïnteresseerden partijen, inclusief eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en artsen in doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt een overzicht van de gespecialiseerde afdelingen binnen topklinische ziekenhuizen voor complexe aandoeningen. Het ETZ heeft in totaal twaalf erkenningen voor de topklinische behandeling van complexe aandoeningen in dit register.

Innovaties

Om in aanmerking te komen voor de erkenning als Expertisecentrum, hebben de zorgverleners zich ingezet voor aanzienlijke verbeteringen in patiëntenparticipatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen. Het MS Centrum heeft bijvoorbeeld de Digitale Buddy geïntroduceerd, een gratis app die beschikbaar is voor iedereen met Multiple Sclerose (MS). Deze app ondersteunt MS-patiënten bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit en geeft hen meer controle over hun leven met MS.

Het IVF Centrum biedt de ‘MijnFertiCoach’ app aan, die gericht is op iedereen die zich in een vruchtbaarheidsbehandelingstraject bevindt. Dit programma richt zich specifiek op leefstijlverandering en optimalisatie, met als doel de kans op een succesvolle behandeling en zwangerschap te vergroten.

Zorgpad

In het ETZ krijgt elke patiënt met een glioom een gepersonaliseerd zorgpad dat volledig is afgestemd op zijn of haar behoeften en doelen. Dit zorgpad houdt rekening met de persoonlijke doelen van de patiënt en biedt uitgebreide bespreking van de behandelopties. Hierdoor kunnen betere behandelkeuzes worden gemaakt, wat de kans op neurologische en cognitieve schade na een hersenoperatie aanzienlijk verkleint.

Een vergelijkbare innovatieve aanpak is ontwikkeld voor patiënten met brughoektumoren, waarbij een voorspelmodel wordt gebruikt bij de behandeling. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt hierbij een cruciale rol, omdat het beter kan voorspellen bij welke patiënten de tumor zal groeien en behandeling noodzakelijk is. Deze benadering helpt niet alleen om de minst belastende behandeling te selecteren, maar moedigt ook patiënten en specialisten aan om samen de meest geschikte behandeloptie te kiezen. Bovendien is er een nieuw, patiëntvriendelijker gezichtsframe geïntroduceerd voor bestralingen met de Gamma Knife, dat meer open en lichter is.

Andere artikelen