Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Wanneer we een bepaalde oorzaak hebben gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid of wanneer voldoende spontane kansen nog niet tot een zwangerschap hebben geleid, kunnen we starten met een vruchtbaarheidsbehandeling. De soort behandeling is afhankelijk van het vastgestelde probleem.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Datum: 28-03-2023
Geschreven door Esther Geenen, Fertiliteitsarts

Bij het Centrum Voortplanting Brabant (CVB) bieden we de volgende vruchtbaarheidsbehandelingen aan:

  • Leefstijladviezen (= adviezen ten aanzien van een gezondere leefgewoonten): strikt gezien zijn dit geen behandelingen, maar een gezonde leefstijl kan wel helpen om makkelijker zwanger te raken. Voorbeelden: over- of ondergewicht heeft een duidelijke invloed op de regelmaat van de cyclus. Vrouwen die roken hebben een hogere kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en minder kans op een zwangerschap bij IVF.

 

  • Ovulatie-inductie (= het opwekken van een eisprong): wanneer de menstruatiecyclus niet goed verloopt, kunnen we deze met hormoonbehandelingen corrigeren
    Intra-uteriene inseminaties (= IUI, het rechtstreeks inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder): wanneer er sprake is van een verminderde kwaliteit van de zaadcellen, kunnen we inseminaties in de eigen cyclus uitvoeren. Wanneer er sprake is van een onverklaarde verminderde vruchtbaarheid kunnen we inseminaties uitvoeren in een hormoongestuurde cyclus.

 

  • IVF (= in vitro fertilisatie, bevruchting in het laboratorium): dit wordt uitgevoerd wanneer eerdere IUI’s niet succesvol waren of er problemen zijn met beide eileiders. De zaadcellen moeten de eicellen zelf in een schaaltje bevruchten.

 

  • ICSI (= intracytoplasmatische sperma-injectie, bevruchting in het laboratorium waarbij de eicel bevrucht wordt door één zaadcel middels het gebruik van een naaldje): dit wordt uitgevoerd wanneer de zaadcellen van onvoldoende kwaliteit zijn om de eicel zelf met IVF te bevruchten.

 

  • (P)ESA / (M)ESA en TESE: dit zijn chirurgische technieken om bij mannen zonder zaadcellen in hun sperma toch zaadcellen te verkrijgen. Bij de eerste twee technieken worden de zaadcellen uit de bijbal gezogen omdat er een probleem bestaat met de zaadleiders. Bij de laatste wordt een biopt uit de testikel genomen in de hoop alsnog zaadcellen te verkrijgen. Er is dan meestal sprake van een aanmaakstoornis van zaadcellen. Na een dergelijke ingreep worden de zaadcellen ingevroren voor later gebruik.

 

  • Eiceldonatie (= dit is het afstaan van eicellen door de donor om bij de acceptor een zwangerschap te bewerkstelligen). Deze procedure wordt uitgevoerd bij vrouwen die zelf geen (goede) eicellen meer hebben. De eicellen worden bevrucht met de zaadcellen van de partner van de acceptor.

 

  • Fertiliteitspreservatie (= het veiligstellen van de vruchtbaarheid voor een later moment. Deze term wordt vooral gebruikt wanneer er sprake is van een medische noodzaak zoals kanker of transitie). Eicellen, of bij beschikbaarheid van een partner embryo’s, kunnen na IVF ingevroren worden. Zaadcellen kunnen direct worden ingevroren.

Zowel IUI als IVF/ICSI kan met donorzaad uitgevoerd worden. De behandelingen zijn in principe gelijk aan die voor paren met eigen zaad.
Onze behandelingen

Het invriezen van eicellen

Wanneer er geen sprake is van een medische reden voor het invriezen van eicellen voor later, hebben we het over social freezing. Strikt gezien is dit ook een vorm van fertiliteitspreservatie: de vruchtbaarheid wordt veiliggesteld voor een later moment. Deze behandeling wordt echter niet vergoed omdat er nog geen vruchtbaarheidsprobleem bestaat.

Belangrijk voorafgaand aan een dergelijke behandeling is de realisatie dat er geen garanties worden gegeven over de opbrengst, er flinke kosten mee gemoeid zijn en dat er een kans bestaat dat de opgeslagen eicellen nooit gebruikt gaan worden omdat vrouwen of nog spontaan zwanger worden na het vinden van een partner of te laat of geen partner meer vinden om hun kinderwens mee te vervullen. De leeftijd van de vrouw waarop de eicellen ingevroren worden na een IVF-stimulatie en -punctie is sterk bepalend voor het aantal eicellen dat we kunnen invriezen en de kwaliteit van die eicellen en daarmee de kans op succes later.
Meer over het invriezen van eicellen

Voorafgaand aan een vruchtbaarheidsbehandeling

Het vruchtbaarheidsonderzoek

Om vast te stellen welke behandeling gepast is, vindt eerst onderzoek plaats naar de oorzaak van de uitblijvende zwangerschap. Tijdens het eerste consult wordt hiervoor lichamelijk onderzoek bij de vrouw uitgevoerd middels echoscopie en worden onderzoeken ingezet naar bijvoorbeeld hormoonwaarden, de aanwezigheid van antistoffen tegen chlamydia (een bacterie die schade kan geven aan eileiders en verklevingen kan veroorzaken in de buik) en de kwaliteit van het sperma. Zo proberen we snel inzicht te krijgen in de situatie.

Meer over het vruchtbaarheidsonderzoek

Andere artikelen