Vragen over een traject?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Privacyverklaring

Privacystatement website CVB/ETZ Tilburg

Inleiding

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant(CVB)binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het CVB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens het CVB gebruikt en wat het CVB doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website van het CVB hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Het CVB verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • om de internetsite te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Het CVB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Klikgedrag

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, meten wij geen bezoek en klikgedrag op deze website.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Het CVB gebruikt alleen cookies om haar internetsite te laten werken (functionele cookies). Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar.

Indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het CVB, tenzij:

  • het CVB dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van het CVB

De website van het CVB kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van het CVB zijn vervaardigd. Het CVB is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Het CVB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het CVB toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Het CVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van het CVB.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van het CVB, kunt u contact opnemen met info@infocvb.nl.